logo harre
corona virus


Zondag 9 mei 2021 - Wig.
Men slaat in mijn beleving een wig in de samenleving. Die beleving is deels op feiten en deels een onderbuikgevoel maar dat het er is vind ik een mooie gelegenheid om m'n mening eens uiteen te zetten. Het begon allemaal toen ik de onderstaande Tweet deelde en er een kleine discussie ontstond. Een prettige discussie ook, laat ik dat er direct bij vermelden want Twitter is op dit moment jammer genoeg ook zo'n beetje hét medium waar mensen elkaar (eventueel anoniem) volledig afbranden. Maar hier ging het dus gelukkig om een mooie gedachtenwisseling.

tweet inclusieve samenleving dood

Het onderbuikgevoel van "Zie je wel, de samenleving wordt inderdaad uit elkaar gedreven want dikke mensen zijn hier niet welkom!" kan aan de hand van zo'n Tweet best naar boven komen en als je met die insteek het artikel leest is het ook best mogelijk dat dit gevoel versterkt wordt. Maar... wat zijn nou naast dit onderbuikgevoel de feiten? Nou, om te beginnen dat bij elk Fieldlab experiment risicogroepen zijn uitgesloten. Logisch wellicht, want het gaat immers om een experiment om uit te vinden hoe dit soort grote evenementen in de toekomst weer plaats kunnen vinden en het is misschien niet handig als je daar aan meedoet als je binnen een risicogroep valt. Let wel: er staat 'als je binnen EEN risicogroep valt' en dat betekent dus niet dat alleen mensen met overgewicht niet welkom zijn, want er zijn veel meer risicogroepen waarvan men de mensen wil beschermen door ze niet aan dit soort experimenten deel te laten nemen.

Een nuance zit er ook in het hele verhaal, want in hetzelfde artikel stelt een medewerker van Fieldlab dat ze niet aan de deur zullen controleren maar dat het dus meer de verantwoordelijkheid is van de bezoekers zelf en bij zo'n uitspraak mag je dan in mijn beleving best wel wat vraagtekens zetten. Klopt die voor 100% en is dus feitelijk IEDEREEN meer dan van harte welkom, of eigenlijk toch niet? Duidelijkheid is er wat mij betreft in ieder geval niet, maar buiten dat zet ik sowieso grote vraagtekens bij deze Fieldlab experimenten. Zoals inmiddels duidelijk is mag je niet in een risicogroep vallen en daarnaast moet je een negatieve test kunnen overleggen. Heel goed, zou je denken. Maar het grootste bezwaar tegen die tests vooraf zit in mijn beleving in het feit dat je ná de test alsnog besmet kunt raken en dan loopt er dus iemand met Corona rond op zo'n Fieldlab experiment. Een experiment waarbij een aantal van de basisregels volgens de info van onze Rijksoverheid komen te vervallen en de verspreiding (weer: in mijn beleving) dan dus alleen maar harder gaat.

Het verweer dat we met z'n allen weer veel meer mogen als iedereen gevaccineerd is gaat in mijn beleving ook al lang niet meer op, want er zijn al diverse gevallen bekend waarbij gevaccineerde mensen voor een tweede keer besmet raakten met Corona en dus op hun beurt ook weer anderen kunnen besmetten. Daaruit zou je de conclusie kunnen trekken dat we ook in de toekomst voorlopig niet van Covid-19 af zijn en er misschien zelfs nooit vanaf zullen komen. Of dat daadwerkelijk een probleem is lijkt me maar de vraag, maar als je daarnaast de vraag stelt hoe het dan in de toekomst moet met evenementen en risicogroepen die blijkbaar altijd risicogroepen zullen blijven weet in ieder geval voorlopig nog niemand het definitieve antwoord.

En daar is dan die wig in de samenleving waardoor er in mijn beleving echt wel mensen worden uitgesloten van dingen die ze wellicht heel graag doen, of in dit geval: graag zouden willen doen maar niet de kans toe krijgen. Vandaar dat ik vind dat de regels aangepast moeten worden en iedereen die waar dan ook naar toe wil dat gewoon moet kunnen. Ook als je in een risicogroep valt kun je namelijk zelf wel bepalen of het risico voor jezelf aanvaardbaar is of niet, waarmee het een eigen keus is in plaats van een opgelegde maatregel en dat voelt voor veel mensen denk ik toch een stuk prettiger.

Ik voeg deze uiteenzetting toe aan het menu Xtra zodat het later makkelijk terug is te vinden, want ik ben serieus benieuwd hoe het met dit soort dingen in de toekomst gaat. Het hele Covid-19 verhaal is tot nu toe een leerschool waar ook officiële instanties als het RIVM in eerst instantie dingen naar buiten brachten waarvan later zouden blijken dat ze de plank volledig mis sloegen. Begrijp me goed: ik stel dat niet om mensen of dit soort instanties in een kwaad daglicht te stellen of iets dergelijks, want het is allemaal nieuw, daarmee voor iedereen een leerschool en past men in de praktijk telkens toe waar de kennis van dat moment toe reikt. Ik ben serieus benieuwd hoe we hier over 50 of 100 jaar op terugkijken.