logo harre

Home
Blog
Breaking News
Xtra
Muziek
Drums
Bands
Werk
P. Daemen BV
AWS
Scania
Boom verwijderen?
Harre's Tree Removal
Algemeen
Video's
Links
Contact
Contact


Harre op Facebook

Harre op Youtube

logo breaking news


Donderdag 30 april 2009.
Koninginnedag... Een vrije dag in mijn geval, al is dat als chauffeur zijnde eigenlijk niet eens zo logisch. De omringende landen kennen immers geen Koninginnedag en daar gaat het normale leven gewoon door. In tegenstelling tot ons land is op 1 mei (de dag van de arbeid) wel iedereen daar vrij, maar dat is dan hier in Nederland geen officiële vrije dag hoewel er in dit geval wel veel mensen vrij zijn vanwege een collectieve vrije dag en op die manier ontstaat er een lang weekend.

Wat doe ik op zo'n dag... Nou, weinig eigenlijk. Een beetje uitslapen, klooien met de pc, dingetjes voor 1605 voorbereiden, lekker een uitgebreide lunch maken, een beetje rommelen in en rond het huis en natuurlijk de verjaardag vieren van m'n zusje. Dat laatste is op zo'n dag eigenlijk wel het meest actieve ding wat ik doe *grin*. Weinig bijzonders dus eigenlijk...

Nieuws is er in dit geval eigenlijk wel te melden, al is het dan niet van mij persoonlijk. Koninginnedag werd dit jaar officieel gevierd in Apeldoorn, alleen is daar tijdens het rondje van de koninklijke familie een auto door wat afzettingen gereden. Vervolgens zijn er een aantal mensen geschept die zwaar gewond achterbleven en op dit moment spreekt men zelfs van een aantal doden, maar niets is nog officieel. Mensen in het publiek spreken van een aanslag omdat de man in de auto van plan leek om op de bus van de koninklijke familie in te rijden, maar ondanks dat mensen zeggen dat hij er 'rakelings' langs ging spreek ik daar persoonlijk toch wel m'n grote twijfels over uit. Op de beelden die op de tv te zien waren gaat hij er toch echt vreselijk ver langs en áls het dan al om een aanslag zou gaan, dan is het wel een enorme sukkel die dit op deze manier heeft willen proberen. Maargoed, vanmiddag rond vier uur schijnt er een persconferentie te zijn en dan schrijf ik nog wel een update. Tot die tijd ga ik lekker verder met wat ik in de tweede alinea schreef...

Update: tot nu toe is bekend dat het om een Nederlandse man gaat die door diverse afzettingen is heen gereden en de man ligt op dit moment zwaar gewond in het ziekenhuis. Het gaat om een bewuste actie, maar voor alsnog zijn er geen aanwijzingen dat het om een terreurdaad gaat waar een organisatie achter zou zitten. Er zijn 17 slachtoffers, waarvan 4 doden en 5 zwaargewonden. De politie van het korps Noord en Oost Gelderland onderzoekt de zaak in samenwerking met de Nationale Recherche.

Zaterdag 25 april 2009.
Vandaag was echt de laatste repetitie met 1605, want de volgende keer staan we met z'n allen op een podium om de try-out te doen. Voor de laatste keer in het blok van vier repetities en na vandaag hebben we er met z'n allen toch wel vertrouwen in dat het allemaal goed moet komen.

Of dat ook werkelijk gaat lukken? Tja, op die vraag kan ik volgende week natuurlijk pas antwoorden als we de try-out gehad hebben. De komende week hebben we met z'n allen een korte werkweek, dus mooi de tijd om voor wat ontspanning te zorgen zodat we er flink tegenaan kunnen.

Woensdag 22 april 2009.
Gisteren hebben we kans gezien om de repetitie met 1605 van afgelopen zaterdag in te halen. Generale repetitie nummer drie is dus een feit en er is er nog één te gaan. Het liep gisteren niet allemaal op rolletjes, helaas. Qua structuur enzo zit het er allemaal wel in, maar het geheel was gewoon niet lekker strak en ik was blij dat ik niet de enige was die dit opgevallen was. Maargoed, op zich is dat ook geen ramp aangezien het om een repetitie gaat en het is natuurlijk de bedoeling dat het met de optredens wél gaat knallen. We hebben er trouwens niet minder lol om gehad, want de sfeer was goed en we hebben weer enorm gelachen en dat is natuurlijk ook veel waard.

Zaterdag 18 april 2009.
De dood maakt deel uit van het leven. Ook binnen 1605 wordt daar geen uitzondering op gemaakt en door deze familie omstandigheden die natuurlijk altijd voor gaan hadden we vandaag geen repetitie. Die is doorgeschoven naar een andere datum, zodat we in de laatste fase van dit project niet achter zullen gaan lopen op het schema. Dit stelde mij in de gelegenheid om eens wat onderhoud uit te voeren aan m'n drumkit en dat is op het stemmen na helemaal gelukt. Thuis kan ik dat gewoon niet goed voor elkaar krijgen omdat ik de boel niet compleet op kan bouwen en even kan spelen, dus dat zal de eerstvolgende repetitie even moeten gebeuren. Voor de rest ziet het hele spul er weer keurig uit en kan hij er weer een hele tijd tegen.

Vanmorgen zat ik zomaar wat rond te surfen op het internet en kwam ik op een blog van iemand terecht. Niks bijzonders op zich, maar dit had als titel dat je in je agenda bij de datum 21 december 2012 kunt zetten: einde van de wereld... Nu geloof ik niet zo in dat soort voorspellingen, maar de datum kwam me toch redelijk bekend voor. Het is een datum uit onze kalender, maar de Maya's hadden in hun tijd een kalender die wij nu de 'Lange Telling' noemen. Deze bestaat uit een 'kin' en dat is één dag, maar daar stopt meteen de vergelijking met onze kalender. Een 'uinal' is een periode van 20 dagen en een 'tun' zouden wij een jaar noemen, alleen heeft het in dit geval standaard 360 dagen in plaats van 365 in onze kalender. Een 'katun' bestaat uit 20 keer een 'tun' en dus uit 7.200 dagen (iets minder dan 20 jaar) en een 'baktun' bestaat uit 20 keer een 'katun' en dat zijn dan dus 144.000 dagen ofwel ruim 394 jaar in onze kalender. Om het maar even schematisch weer te geven:
Cycli

kin
uinal
tun
katun
baktun
Samenstelling


20 kin
18 uinal
20 tun
20 katun

Aantal dagen

1
20
360
7.200
144.000


Aantal jaren0,986
19,7
394,3

De schrijfwijze van een datum is opmerkelijk, want in de huidige moderne tijd worden bijvoorbeeld IP adressen op dezelfde manier geschreven, namelijk vijf maal een waarde die gescheiden worden door een punt. Het gaat dan op deze manier:

baktun . katun . tun . uinal . kin

Bij een IP adres is de maximale waarde op dit moment nog 255, maar op de bovenstaande manier konden de Maya's elke willekeurige dag in hun kalender precies aangeven. Nu zijn er geschriften gevonden waarin staat dat na 13 baktuns (= 1.872.000 dagen en dus net geen 5.129 jaar in onze telling) de periode wordt afgesloten en de telling weer op 0.0.0.0.0 begint en laat dat nou in onze kalender precies samenvallen met de eerder genoemde datum van 21 december 2012.

Precies op die datum valt ook een zuidelijke zonnewende waarop de winter van het noordelijke halfrond begint en bovendien staat de zon dan exact in het midden van de melkweg. Voor velen zijn dit tekenen om aan te nemen dat de Maya's in hun tijd ver vooruit konden denken, maar al lezend kwam ik op een artikel wat geschreven is door dr Louis Strous en een samenvatting ervan zet ik hieronder omdat het geheel waarschijnlijk voor de meesten te technisch is. Mocht je het niet interessant (genoeg) vinden, lees dan na de tweede horizontale lijn gewoon verder...De basisargumenten van veel verhalen over 21 december 2012 lijken als volgt te zijn:
 • Precies op 21 december 2012 gebeurt er een zekere speciale astronomische samenstand die zo zeldzaam is dat hij lange tijd (eeuwen, of misschien wel duizenden jaren) voor en na die datum niet gebeurt.

 • 21 december 2012 valt in de Lange Telling van de Maya's op de ronde datum 0.0.0.0.0.

 • De Maya's hebben de Lange Telling precies zo ontworpen dat de speciale samenstand op de ronde datum 0.0.0.0.0 in hun Lange Telling zou vallen, ver in hun toekomst.

 • De Maya's hadden de kennis om de speciale samenstand tot op een dag precies goed te voorspellen.

 • Vanwege die samenstand zijn er op precies 21 december 2012 speciale verschijnselen of gebeurtenissen te verwachten aan de hemel of op Aarde.

  Mijn stelling is dat er 21 december 2012 geen natuurwetenschappelijk interessante dingen zullen gebeuren die verbonden zijn met de samenstand. Hieronder licht ik de argumenten toe:

  De samenstand valt niet duidelijk op één bepaalde dag, maar omvat een periode van vele jaren.
  De Melkweg is een lichtende band aan de hemel die alleen (soms) 's nachts buiten vanaf donkere plekken ver van alle steden en andere lichtbronnen te zien is. De Melkweg heeft een vaste plaats te midden van de sterren aan de hemel. Het jaarlijkse pad van de Zon aan de hemel tussen de sterren gaat op twee plekken door de Melkweg heen, in de buurt van de sterrenbeelden Boogschutter en Tweelingen. De Zon beweegt dus tweemaal per jaar aan de hemel door de Melkweg.

  De zuidelijke zonnewende (het begin van de winter van het noordelijke halfrond, de zomer van het zuidelijke halfrond) valt in de Gregoriaanse kalender elk jaar rond 21 december (rond 11:13 UTC op 21 december in 2012). De plek waar de Zon dan tussen de sterren aan de hemel staat verschuift langzaam, vanwege de precessie van de equinoxen. In ongeveer 26.000 jaar schuift die plek eenmaal de hele hemel rond (ten opzichte van de sterren), ongeveer langs de ecliptica (het jaarlijkse pad van de Zon tussen de sterren aan de hemel), dus schuift het zuidelijke zonnewendepunt aan de hemel tweemaal per 26.000 jaar door de Melkweg.

  De Melkweg heeft geen hele duidelijke grenzen, maar is gemiddeld ongeveer 12 graden breed aan de hemel, en het zonnewendepunt doet er pakweg 12°/360°*26000 = ongeveer 900 jaar over om zo'n afstand af te leggen.

  De Melkweg heeft ook geen hele duidelijke middellijn, dus is er ook onzekerheid over wanneer het zonnewendepunt die middellijn oversteekt. Verschillende groepen kunnen elk een redelijke middellijn definiëren die toch hier en daar van elkaar afwijken. Als we bijvoorbeeld schatten dat de onzekerheid over de "beste" middellijn van de Melkweg een halve graad is (slechts een klein deel van de breedte van de Melkweg), dan is de bijbehorende onzekerheid in de datum waarop het zonnewendepunt de middellijn oversteekt 0,5°/360°*26000 = ongeveer 36 jaar.

  De samenstand van het zuidelijke zonnewendepunt met de Melkweg is dus wel redelijk zeldzaam (het gebeurt maar eens per ongeveer 13.000 jaar) maar duurt ook vele jaren.

  Het is aannemelijk maar niet zeker dat de Lange Telling 0.0.0.0.0 op 21 december 2012 valt.
  Het precieze verband tussen de Lange Telling en moderne kalenders is verloren gegaan toen de Spaanse veroveraars in de 16e eeuw veel van de geschriften van de Maya's hebben vernietigd. In de loop van de tijd is de begindatum van de Lange Telling aan veel verschillende data in onze kalenders gekoppeld die soms wel 1000 jaar uit elkaar lagen.

  Het lijkt mij onwaarschijnlijk dat de Maya's als (bijna?) het enige volk een kalender hadden gebaseerd op een datum ver in hun toekomst.
  Het lijkt mij onwaarschijnlijk dat de Maya's (of enig ander volk) een kalender zouden willen ontwerpen zodat een bepaalde mooie ronde datum in die kalender overeen komt met een bepaalde samenstand aan de hemel meer dan 2000 jaar in hun toekomst. Alle kalenders die ik ken met een bepaalde dag als referentiepunt hebben als dat referentiepunt een voor de kalendermakers belangrijke dag in hun verleden, zoals de geboorte of het begin van de regering van een belangrijke leider, of de stichting van een belangrijke stad of van het land, of het (aangenomen) begin van de wereld.

  Volgens mij hadden de Maya's niet de kennis om de datum van zo'n samenstand ruim tweeduizend jaar van tevoren met grote waarschijnlijkheid tot op een dag precies goed te kunnen voorspellen.
  De Maya's konden natuurlijk wel een bepaalde dag ruim tweeduizend jaar in hun toekomst kiezen, net zoals iedereen dat kan doen, maar ze hadden niet de kennis om zo ver in hun toekomst met grote waarschijnlijkheid de juiste dag te voorspellen voor de samenstand.

  Om met grote waarschijnlijkheid de juiste dag te kunnen berekenen moesten de Maya's de volgende dingen kunnen doen:
 • De middellijn van de Melkweg heel nauwkeurig definiëren, en dus de posities van sterren heel nauwkeurig meten.
  Als die middellijn niet nauwkeurig vastgelegd is dan kun je ook niet nauwkeurig bepalen wanneer het zonnewendepunt die middellijn oversteekt. Het zonnewendepunt verschuift slechts ongeveer 360/26000 = 1/70 graad per jaar, dus om het precieze jaar te kunnen voorspellen waarin de samenstand gaat gebeuren zouden de Maya's een middellijn van de Melkweg hebben moeten definiëren met een nauwkeurigheid van beter dan 1/70 graad. Die hoekafstand is zo'n beetje gelijk aan de grens van wat het menselijke oog nog kan onderscheiden. Ik heb echter nog nooit gehoord van een sterrenatlas van de Maya's waarop de middellijn van de Melkweg of de posities van sterren zo nauwkeurig aangegeven staan.
 • De beweging van het zonnewendepunt nauwkeurig voorspellen.
  Als je het tijdstip van een zonnewende of nachtevening met een nauwkeurigheid van één dag kunt vaststellen uit waarnemingen (wat wel redelijk lijkt als je geen moderne instrumenten hebt), dan heb je om een voorspelling met een waarschijnlijke nauwkeurigheid van één dag te doen waarnemingen nodig die ongeveer zoveel jaren in het verleden beslaan als het aantal jaren in de toekomst waarvoor je de voorspelling wilt doen.

  Om over 2367 jaren de dag van een zuidelijke zonnewende precies goed te voorspellen moeten de Centraal-Amerikanen dan in de 4e eeuw voor onze jaartelling al nauwkeurige notities van waarnemingen aan zonnewendes en nachteveningen gehad hebben van de voorgaande ongeveer 2400 jaar, en daarvoor zijn al helemaal geen aanwijzingen gevonden.

  De samenstand heeft geen astronomische of natuurwetenschappelijke betekenis:
 • De samenstand is vanaf de Aarde onzichtbaar, want de Zon staat dan in het zonnewendepunt dus is het zonnewendepunt alleen overdag boven de horizon.
 • Er zijn geen speciale krachten verbonden met de samenstand, dus zullen de planeten en andere hemellichamen gewoon hun gebruikelijke banen volgen.
 • De planeetstanden op 21 december 2012 zijn niet opmerkelijk.

  Conclusie:

  Mijn conclusie is dat op 21 december 2012 waarschijnlijk een nieuwe periode van 13 baktuns in de Lange Telling van de Maya's begint, maar dat we niet moeten verwachten dat er vanwege het begin van die nieuwe periode wat speciaals te zien is aan de hemel.

  Het lijkt mij onwaarschijnlijk dat de Maya's hebben geprobeerd hun Lange Telling zo te maken dat de nieuwe periode zou beginnen op een zuidelijke zonnewende in het midden van de Melkweg in hun verre toekomst, maar het is natuurlijk niet onmogelijk.

  Als de Maya's toch hun Lange Telling op die samenstand hebben gemikt, dan hadden ze volgens mij niet voldoende kennis om met grote waarschijnlijkheid op precies de juiste dag uit te komen, dus als er al speciale verschijnselen aan de hemel te verwachten waren precies op de dag van de samenstand, dan zouden die verschijnselen waarschijnlijk niet (of niet alleen) op 21 december 2012 te zien zijn.

  Ik denk dat de terugkeer van de beginstand van de Lange Telling van de Maya's in 2012 even onbelangrijk is als de 6000-ste Bijbelse verjaardag van de Aarde (gevierd in 1996), of de planeetsamenstand van mei 2000, of allerlei data die in het verleden zijn genoemd voor het einde van de wereld. Iemand die er niet van tevoren van hoorde heeft op die data niets speciaals gemerkt en dat zal, zo voorspel ik, ook in december 2012 zo zijn.

  De enige effecten die zijn te verwachten in verband met de samenstand van 21 december 2012 hebben te maken met de ophef die mensen maken over die datum. Als mensen verwachten dat er op een bepaalde datum ongewone dingen zullen gebeuren, dan zullen ze zich op die datum anders gedragen dan gewoonlijk, en dat is dan zelf al een ongewoon ding. Op deze manier kunnen ze zelf hun eigen verwachtingen waar maken.

  Ik geloof dat het slechts toeval is dat 65 baktuns ongeveer gelijk zijn aan de periode van de precessie van de equinoxen (equinox = het tijdstip waarop de zon loodrecht boven de evenaar staat) en dat de komende datum 0.0.0.0.0 uit de Lange Telling op een zuidelijke zonnewende in het midden van de Melkweg valt.

  Je kunt denken dat dat dan wel heel erg toevallig is, want als je de lengte van 65 baktuns willekeurig kiest dan is de kans dat dat ongeveer gelijk zal zijn aan de periode van de precessie van de equinoxen heel klein, en als je de datum 0.0.0.0.0 willekeurig kiest (zonder de zonnewende of Melkweg in acht te nemen) dan is de kans dat die datum op een zuidelijke zonnewende in het midden van de Melkweg valt ook heel klein.

  Echter, de kans dat iemand met drie eerlijke dobbelstenen drie zessen werpt is ook heel klein, maar als er iemand drie zessen werpt dan is dat nog geen bewijs dat er opzet of oneerlijkheid in het spel is. Als je de dobbelstenen gooit krijg je tenslotte altijd een of andere uitkomst, en als de dobbelstenen eerlijk zijn dan is elke uitkomst even waarschijnlijk, met dezelfde kleine waarschijnlijkheid, dus is er dan dezelfde kans om drie zessen te krijgen als om, bijvoorbeeld, een twee en dan een vier en dan een drie te krijgen. Dit maakt duidelijk dat de onwaarschijnlijkheid van een gebeurtenis op zichzelf geen bewijs is dat er opzet of oneerlijkheid in het spel moet zijn.

  De waarneming dat 65 baktuns ongeveer gelijk zijn aan de periode van de precessie van de equinoxen is dus op zichzelf geen bewijs dat de Maya's de precessie kenden, en de waarneming dat de echte 0.0.0.0.0 op een zuidelijke zonnewende valt als de Zon midden in de Melkweg staat is dus op zichzelf geen bewijs dat de Maya's hun Lange Telling wel moeten hebben verzonnen met de zonnewende en de Melkweg in gedachten. Zonder ondubbelzinnig bewijs van de Maya's zelf zullen we nooit zeker weten waarom ze hun Lange Telling precies zo gemaakt hebben.

  Bron: AstronomieAntwoorden: 21 December 2012  Dat de wereld dus zal vergaan als gevolg van natuurverschijnselen leek me al onwaarschijnlijk, maar nadat ik het hele verhaal van dr Strous gelezen had weet ik het voor mezelf wel zeker: mensen die sterrenkunde en de Maya's aanhalen om het einde van de wereld te voorspellen zijn volgens mij meer bezig met het veroorzaken van paniek dan met de sterrenkunde zelf, en dat lijkt me nou niet echt een goede zaak.

  Maargoed, er zijn meer groeperingen die de datum van 21 december 2012 aangrijpen om te vertellen dat er iets gaat gebeuren en dan hebben we het over de mensen in de spirituele wereld waar men spreekt over een derde, vierde en vijfde dimensie maar hoe zien die dimensies er dan uit? Hieronder staat de omschrijving zoals hij gegeven wordt op de website van Vijfde Dimensie (link).

  In de derde dimensie is het voornamelijk het Ego wat de overhand heeft en dat kunnen we terug zien op alle vlakken van ons dagelijkse bestaan. Veel mensen willen alleen maar meer hebben en zijn voor hun eigenwaarde afhankelijk van hun omgeving. Hoe meer ze bezitten en hoe beter hun baan is in de ogen van anderen, hoe beter zij over zichzelf denken. Heb je een betere opleiding, dan voel je je wellicht beter dan diegene zonder opleiding. En kun je beter klussen dan je omgeving, dan is dat wellicht een aanknopingspunt voor je Ego om jou groter te maken.

  Hoe goed of slecht ziet iemand eruit? Hoe aantrekkelijk is iemand? Ziet die persoon er nog jong en fris uit? Hier komen ook alle trends van facelifts, liposuctie en de gehele cosmetische verjongingsindustrie vandaan. We baseren onze waarde op onze uiterlijkheden. In de Derde Dimensie wil ons Ego ook altijd gelijk hebben of maakt onszelf wijs dat we het toch nooit beter zullen snappen dan anderen en dus maken we onszelf kleiner dan dat we zijn. Het gaat hier heel vaak om slimmigheden en patronen om anderen kleiner of groter te maken dan dat ze zijn. We zijn allemaal exact gelijk, maar we zijn allemaal uniek. Maar ons Ego, die sterk verankerd is in de Derde Dimensie frequentie, kan en wil dit niet bevatten. In de Derde Dimensie domineert angst en leven we voor onszelf.

  In de Vierde Dimensie moet het Ego al een stuk van zijn macht inleveren. We gaan kijken naar onszelf en beseffen dat anderen in onze omgeving allemaal spiegels zijn. Mag jij je schoonvader echt niet? Is hij altijd bezig je te kleineren? Dat zegt dus wat over jezelf. Wat raakt dit in jou? Wellicht ben jij zelf in je leven bezig anderen te kleineren, zonder dat je het in de gaten hebt. Ontwikkelingen in de Vierde Dimensie energie gaan ook vaak gepaard met het opruimen van oude thema’s, althans het inzien dat ze bestaan en er vervolgens aan te durven beginnen ze op te ruimen. Hoe meer vaste patronen en oud zeer we kunnen opruimen en los laten, hoe minder ons Ego de kans krijgt ons leven te domineren.

  In een Wereld die zich ontwikkelt richting de Vierde Dimensie is er meer naastenliefde. Er is minder behoefte om je Ego te laden met complimenten van anderen of het beledigen van anderen, omdat jij je dan beter voelt. Je beseft dat het jouw leven is, jouw innerlijke leven waar het om gaat. We leren echter ook dat we niet verantwoordelijk zijn voor het levensproces van een ander. Zo worden ook vele patronen waarin mensen onbewust met elkaar verweven zijn, doorzien en doorbroken. De vrouw die voor haar zieke man zorgt, leert nu inzien dat als ze hem teveel betuttelt, zijn herstel wellicht niet bespoedigd wordt, omdat hij hierin ook zelf zijn verantwoordelijkheid moet nemen. De vrouw wier man altijd jaloers is op haar omgang met haar mannelijke collega’s, leert inzien dat dit zijn proces is en niet haar verantwoordelijkheid. Zo leren zij koers te varen, met (zoveel mogelijk) respect voor elkaars bewustwordingsproces.

  Mannen leren beseffen dat naast kracht ook het kwetsbaar durven zijn onderdeel is van het man-zijn. Een man die alleen maar zijn stoerheid en kracht kan en durft te laten zien is in die zin nog geen volledige man. Vrouwen leren dat de mannelijke eigenschappen die ze nodig hebben in deze mannelijk georiënteerde maatschappij niet de overhand hoeven te hebben. Een vrouw mag haar vrouw-zijn omarmen en mag haar vrouwelijkheid, inclusief haar kwetsbaarheid, vieren. Elk individu heeft zowel mannelijke als vrouwelijke energie. Het doel is om deze in je man-zijn of in je vrouw-zijn te leren balanceren, zodat je volledig tot je recht komt in wie je echt bent. Bij de Vierde Dimensie hoort ook een sterk groeiende interesse voor het paranormale, het openstaan voor niet materiële zaken en een sterke behoefte aan het afschudden van de lasten uit het verleden en het doormaken van je eigen groei in bewustzijn. We leren dat het prima is om materiële zaken en rijkdom te vergaren, alleen we leren ook dat wie we zijn hier niet van afhankelijk is. Het draait niet om wie het meeste bezit, maar als je het meeste bezit en hier niet je eigenwaarde aan ontleent of anderen veroordeelt die minder bezitten, is dat alleen maar heel mooi. Je voelt je niet meer beter of minder dan wie dan ook, omdat jij je eigen unieke levenspad volgt. Dat gevoel krijgt iedereen en iedereen heeft ook echt een eigen unieke plaats en rol in deze puzzel van onze samenleving.

  In de Vierde Dimensie leren we echt samen te leven met anderen, terwijl we onze eigen grenzen, waarden en normen respecteren en van onszelf houden voor de unieke mens die we zijn en het unieke levenspad dat we volgen.

  In de Vijfde Dimensie zijn we vrij van ons verleden en de patronen en oud zeer die ons tegenhielden in onze bewustzijnsontwikkeling om helemaal te worden wie we kunnen zijn. We respecteren ons zelf, maar ook onze medemens. Het besef dat we echt allemaal heel erg uniek zijn en dat we mogen vieren dat iedereen zijn of haar eigen pad heeft, is volledig doorgedrongen.

  We zullen dan een Wereld kennen waarin er veel respect is voor Moeder Aarde en elkaar en waarin ieder puzzelstukje van de samenleving door ieder uniek individu wordt ingevuld vanuit kracht en liefde voor zijn of haar eigen Zijn. Het Hoge Zelf heeft het overgenomen van het Ego, die geen rol van betekenis meer mag vervullen.

  De Vijfde Dimensie wordt geregeerd door liefde, in tegenstelling tot angst, die de Derde Dimensie domineerde. Zo zal er een samenleving ontstaan waarin allen elkaar helpen en inzien dat iedereen op een eigen levensmissie is. Een levensmissie waar iedereen er dan ook echt voor elkaar is en elkaar helpt en ondersteunt. In de Vijfde Dimensie worden dromen werkelijkheid in overeenstemming met ieders Hoogste waarheid.

  Hier wordt dus de datum van 21 december 2012 ook aangegrepen om te vertellen dat er wat gaat gebeuren, maar er zijn nóg meer mensen die zich met een zogenaamde 'eindtijd' bezighouden en dat zijn de mensen binnen de kerk. Hier kan ik echter heel kort over zijn, want het complete verhaal staat in de Bijbel beschreven en veel kerkgangers zien dingen in de wereld om zich heen gebeuren en zeggen dan 'zie je wel?', want voor elke gebeurtenis kan wel een link naar een voorbeeld in de Bijbel gelegd worden.

  Persoonlijk wordt ik daar een beetje moe van, want in dezelfde Bijbel staat dat Jezus terug zal komen op een moment dat niemand het verwacht. Er staat in de Bijbel meen ik zoiets als 'als een dief in de nacht' en dan zit ik me weer druk te maken om de kerkgangers die heel druk met allerlei interpretaties bezig zijn. Hou er mee op, want het gaat toch alleen maar gebeuren op een moment dat je het niet verwacht. Die datum van 21 december 2012 zal ook zo'n datum zijn waar heel veel mensen met angst naar uitkijken, maar ook een datum waar sommige mensen misschien wel reikhalzend naar uitkijken om vervolgens tot de conclusie te komen dat het leven gewoon doorgaat.

  Weet je... Van alles klopt er naar mijn idee wel een deel. Dat er in de periode rond 21 december 2012 iets gebeurt wat sterrekundig 'apart' genoemd kan worden... Tja, apart misschien, maar meer ook echt niet en omdat een intelligente indianenstam er een kalender op losgelaten heeft waar wat dingen van kloppen wordt het naar mijn idee gewoon opgeklopt. Ga je dan kijken naar de spirituele kant van de zaak: ja, ik geef toe dat daar ook wel wat dingen aan het verschuiven zijn. Ik heb ook nog steeds m'n ervaringen en m'n vragen en er zit ontwikkeling in, maar om dat dan gelijk vast te koppelen aan een datum gaat me toch echt te ver. M'n mening over het Bijbelse deel had ik eigenlijk al gegeven in het bovenstaande stuk, dus dat doe ik hier niet nog maar een keer.

  Mijn persoonlijke conclusie: de mens is van nature niet alleen nieuwsgierig, maar wil ook een soort van vastigheid omdat we in veel gevallen bang zijn voor de toekomst. Men grijpt daarom van alles aan om dingen maar te kunnen beredeneren, maar naar mijn mening heeft dat totaal geen zin. Laat alles nou gewoon eens gebeuren zonder er een reden voor te verzinnen, of voorbeelden aan te halen van 'zie je wel, als je hier naar kijkt dan zie je dat het daar terug komt dus klopt het!'. We zijn hier op deze aardkloot gezet om het leven te leven zoals het ons op een presenteerblaadje aangeleverd wordt, dus zie ik er het nut niet van in om mezelf om dit soort dingen druk te maken. Of de wereld nou wel of niet vergaat in 2012, het risico is immers altijd nog aanwezig dat ik dat jaar niet eens in levende lijve haal... Daarom leef ik in het hier en nu, geniet van de mensen en dingen die op m'n pad komen en trek conclusies uit m'n leermomenten om op die manier alleen nog maar méér te kunnen genieten.

  Maandag 13 april 2009.
  Vandaag de tweede generale repetitie gehad met 1605. Op maandag? Yep, want het is vandaag tweede paasdag en dus zijn we met z'n allen lekker vrij en dan kun je de tijd naar mijn idee beter op deze manier benutten dan doelloos op één of andere woonboulevard rond te gaan hangen.

  Het was deze keer de beurt aan Janneke. Stefan was voor deze gelegenheid speciaal ook gekomen om (muzikaal) kennis te maken met Janneke en op zich liep dat allemaal best lekker. Alles bij elkaar hebben we 16 nummers doorgenomen, waar Stefan zich bij de rest van de band aangepast heeft door hier en daar dingen in te vullen met z'n gitaar, maar bij sommige nummers liet hij die ook gewoon staan waardoor hij zich helemaal op de zang kon richten. Dat was een goede zet, want Jack kon dan de gitaarpartij van Stefan overnemen en zo blijft het geheel toch vol klinken en kan Steef zich op de tweede stem van een nummer richten.

  Er zitten nummers tussen die staan als een huis en toch zitten er ook nog nummers tussen die hier en daar knap rammelen. Het nummer Celebration van Cool and the Gang is zo'n voorbeeld. Het begin loopt lekker, het eerste couplet denk je nog 'goh, klinkt goed!', maar bij de eerste brug dondert het hele nummer gewoon als een kaartenhuis in elkaar en op dit moment is er niemand die aan kan geven waar dit aan ligt. Als je het origineel hoort klinkt het zo logisch, maar als we het spelen wil het op één of andere manier niet, dus wat mij betreft skippen we die gewoon. Maarja, ik ben (gelukkig) niet de enige die daar over gaat...

  Janneke... daar blijf ik me over verbazen. Jonge, vlotte meid en die kan zingen! Hele hoge stukken in I've got the music in me van Kiki Dee bijvoorbeeld haalt ze gewoon loepzuiver... Daarnaast viel ik vandaag bij wijze van spreken alsnog van m'n drumkruk, want ze kan nog een beetje drummen ook en het idee op dit moment is om haar tijdens het optreden ook een nummer op de drums te laten doen. Of haar dat gaat lukken zal bij de try-out blijken, maar ik geef haar persoonlijk een hele goede kans van slagen.

  Verder kun je naar mijn idee hier en daar toch merken dat de spanning wat hoger begint te worden vanwege de naderende try-out, maargoed... Dat is misschien alleen maar goed, zolang het natuurlijk niet ten koste gaat van de sfeer binnen de groep. De volgende keer zijn we weer met het kleine clubje om de puntjes op de spreekwoordelijke i te zetten...

  Zondag 12 april 2009.
  Er is een geinige foto van me gemaakt die ik jullie hier niet wil onthouden... :-)

  harre rockband kalamazoo

  Maargoed, terug naar de orde van de dag... Een tijdje terug ben ik eens bij een bandje wezen kijken genaamd Projekt Klone. Leon, de drummer van de band, leerde ik kennen via het drummersforum en ze hadden met de band gisteren zelf een hele avond georganiseerd in Apeldoorn. Drie bands zouden er spelen en uiteraard hadden ze zichzelf als headliner op de lijst gezet. Hoe het er gisteren aan toe ging kun je hier lezen en het hele verhaal is eventueel ook terug te vinden via het menu Xtra.

  Vrijdag 10 april 2009.
  Vandaag is het Goede Vrijdag en dat bleek spontaan een echte goede vrijdag te zijn. Afgelopen woensdag belde ik namelijk met de planning en toen ging het ineens over een rit voor dinsdag. Huh? Sla je niet een dag over? Nee hoor, we zijn vrijdag vrij met z'n allen dus je kunt niet komen laden... Lekker thuis een hoop dingen doen die gedaan moeten worden en het weer is fantastisch, dus wat wil je als mens nog meer? Okee, er zijn altijd wel wat dingen te noemen natuurlijk... ;-)

  Kortom: een goed begin van het weekend!

  Zondag 5 april 2009.
  Gisteren begon het laatste blok met repetities met de 1605Band en het was de eer aan Stefan om dit blok te openen. We hebben in totaal zo'n 17 nummers doorgenomen en een aantal daarvan zelfs meerdere keren gedaan om die er goed in te krijgen. Kortom: er is behoorlijk hard gewerkt deze repetitie, maar het resultaat mag er naar mijn idee wel zijn. Wat me wel opvalt is dat hier en daar het gevoel in de muziek mist, maar dat zou kunnen komen omdat we best wel intensief met deze club aan het repeteren zijn waardoor nummers eventueel 'kapot' kunnen worden gespeeld. Ik ben er niet bang voor dat de uiteindelijke uitvoering er onder zal lijden, maar zeker met een generale repetitie is het natuurlijk lekker als alles echt op z'n plaats zou vallen.

  Aansluitend aan de repetitie kwam Willemien met het idee om eens in Gorinchem te gaan kijken waar de de try-out gaan doen en daar hadden Arie, Jack en ik wel zin in. Dus, met z'n allen in de auto gesprongen en het bleek een hele leuke kroeg te zijn! Lekker ruim en met vriendelijke mensen in de organisatie. Vooral die ruimte is in dit geval redelijk belangrijk omdat we natuurlijk best met een grote ploeg zijn, maar daar hoeven we in dit geval dus niet over in te zitten.

  Vandaag zat ik zomaar een beetje rond te klooien op internet. Hmmzz... okee, zoals ik wel vaker doe maar in dit geval kwam ik weer eens iets leuks tegen. Een Jimi Hendrix tribute band die letterlijk nemen wat Jimi zelf ooi zei, namelijk:"When I die, I want people to play my music, go wild, and freak out and do anything they wanna do." Hieronder een nummer van deze band, het (voor de meesten) onbekende 'Izabella'...  Vrijdag 3 april 2009.
  Het is weer volbracht... De werkweek zit erop en het was een vreemde week. Zoals te verwachten heb ik redelijk moeite met de tijd nadat die vorig weekend verzet is, al begint het inmiddels aardig te wennen. Afgelopen woensdag kon ik met de vrachtwagen voor de zoveelste keer de demper laten vervangen en vandaag zou ik redelijk op tijd thuis zijn om met m'n kat naar de dierenarts te gaan, maar ik was wel héél erg vroeg. Maargoed, het was prachtig weer vandaag en op zich is het dan geen ramp om vroeg klaar te zijn.

  Twee weken terug moest Rakker naar de dierenarts om zijn gebit na te laten kijken en vandaag werd hij terug verwacht voor controle. Het liefst had ik die afgebeld, want het beestje heeft er gewoon enorm stress van om in de mand met de auto mee te moeten. Maarja... de afspraak was al gemaakt, dus het moest wel. Renmaal daar viel het gelukkig wel weer mee, zeker toen hij merkte dat hij gelijk weer mee naar huis mocht. Alles was in orde, dus ik hoop voor hem dat we er voorlopig niet meer heen hoeven.

  De boodschappen zijn in huis, de papierhandel bijna afgerond dus... het weekend kan wat mij betreft beginnen!

  Woensdag 1 april 2009.
  Met de auto naar de dokter... De datum 1 april doet misschien vermoeden dat het hier om een grapje gaat, maar dat is in dit geval zeker niet zo. Bittere ernst was het vandaag weer in Venlo bij Beers toen ik daar voor inmiddels de derde keer met dezelfde reden met m'n auto binnen stond: de demper zat dicht als gevolg van kristalliserende Adblue.

  Dit goedje moet er voor zorgen dat stikstof en fijnstof gebonden wordt waardoor de uitstoot vele malen minder schadelijk is dan bij een normale motor en daardoor voldoet deze auto dan ook aan de strenge Euro 5 norm. Op zich natuurlijk heel goed en op zich laat het ook wel zien dat men in de transportwereld best wel met het milieu bezig is, maar in sommige gevallen geeft dat problemen. Grote problemen...

  Het probleem schijnt te zijn dat de demper (waar de Adblue wordt ingespoten) niet heet genoeg wordt waardoor er een vaste massa ontstaat die er uiteindelijk voor zorgt dat de hele demper dicht komt te zitten. Het gevolg is dat je dan met een auto aan het rond rijden bent die voor geen meter trekt en naar verhouding veel meer brandstof verbruikt, waardoor de meerwaarde voor het milieu sowieso al weg valt maar een transporteur zit natuurlijk ook niet op een hoog brandstofverbruik te wachten omdat dit alleen maar extra kosten zijn. Ik had begrepen dat de oplossing gevonden was: een update voor de software van de motor zou geïnstalleerd worden en daarnaast zou de injector van de Adblue verder richting de motor geplaatst worden, zodat hij op die manier op een warmer punt in de uitlaat z'n werk kan doen. Inmiddels twijfel ik persoonlijk heel erg aan deze oplossing, want de update voor de software bleek ineens niet klaar en of het euvel nou verholpen is door een injector eenvoudigweg een beetje te verplaatsen??? Het zou kunnen natuurlijk, maar het is ook mogelijk dat de uitlaat nu op een ander punt dicht gaat zitten wat moeilijker of niet te controleren en/of te repareren valt.

  M'n vermoeden is dus dat ik die garage nog niet voor de laatste keer aan de binnenkant gezien heb en dat is vervelend, want op dit ene puntje na is het echt een hele fijne auto om mee te werken. Hier onder ter illustratie nog wat foto's om het geheel wat duidelijker te laten worden...

  uitlaat demper scania P380 nieuw
  Het deksel van de demper zoals het er nieuw uitziet.

  uitlaat demper scania P380 nieuw
  De opening waar de Adblue wordt ingespoten.

  uitlaat demper scania P380 adblue
  Hetzelfde deksel onder ongeveer dezelfde hoek.

  uitlaat demper scania P380 adblue
  Weer de opening waar de Adblue wordt ingespoten en waar de injector ook zichtbaar is. Het witte goedje is de gekristalliseerde Adblue wat door heel het slakkenhuis heen zit.